Category: Fishes | Resource

Kosi hara, Hara hara (Hamilton, 1822)

Kosi hara: Hara hara

Kosi hara: Hara hara

Systematic position Phylum: Chordata Class: Actinopterygii (Ray-finned fishes) Order: Siluriformes (Catfishes) Family: Erethistidae (Erethistid catfishes) Genus: Hara Species: H. hara

Common/local names English name: Kosi hara Bangladesh: Kutakanti (কাটাকুন্তি), Chakamaka (চাকামাকা) and …read more